ייארצייט

תרומות לארגון

שיעורים אחרונים

14.11.17 פרשת תולדות ע"פ הזוהר
14.11.17 פרשת תולדות ע"פ הזוהר
12.11.2017 סידור יג מידות שעור 4
12.11.2017 סידור יג מידות שעור 4
12.11.2017 דעת ותבונה 79
12.11.2017 דעת ותבונה 79
פרשת חיי שרה ע"פ הזוהר 7.11.17
פרשת חיי שרה ע"פ הזוהר 7.11.17
סידור העקידה שעור 3 5.11.17
סידור העקידה שעור 3 5.11.17

התחברות