ייארצייט

תרומות לארגון

שיעורים אחרונים

דעת ותבונה שעור 75 15.10.17
דעת ותבונה שעור 75 15.10.17
בראשית על פי הזוהר 3.10.17
בראשית על פי הזוהר 3.10.17
פרשת הברכה ע"פ הזוהר 26.9.17
פרשת הברכה ע"פ הזוהר 26.9.17
דעת ותבונה שעור 72 24.9.17
דעת ותבונה שעור 72 24.9.17
פרשת האזינו על פי הזוהר 19.9.17
פרשת האזינו על פי הזוהר 19.9.17

התחברות