ייארצייט

תרומות לארגון

שיעורים אחרונים

פרשת ויצא ע"פ הזוהר 21.11.17
פרשת ויצא ע"פ הזוהר 21.11.17
26 סוד האותיות המשך אות ב' 6 גיבוי 15.5.17 FHD
26 סוד האותיות המשך אות ב' 6 גיבוי 15.5.17 FHD
25סוד האותיות שעור 5 אות ב' - מקור גיבוי 8.5.17 FHD
25סוד האותיות שעור 5 אות ב' - מקור גיבוי 8.5.17 FHD
22סוד האותיות 4 המשך סוד א' 1.5.17 גיבוי מקור FHD
22סוד האותיות 4 המשך סוד א' 1.5.17 גיבוי מקור FHD
סוד האותיות שעור 3 המשך אות א' - 24.4.17 FHD מקור גיבוי
סוד האותיות שעור 3 המשך אות א' - 24.4.17 FHD מקור גיבוי

התחברות