ייארצייט

תרומות לארגון

שיעורים אחרונים

פרשת ויצא ע"פ הזוהר 21.11.17
פרשת ויצא ע"פ הזוהר 21.11.17
26 סוד האותיות המשך אות ב' 6 גיבוי 15.5.17 FHD
26 סוד האותיות המשך אות ב' 6 גיבוי 15.5.17 FHD
25סוד האותיות שעור 5 אות ב' - מקור גיבוי 8.5.17 FHD
25סוד האותיות שעור 5 אות ב' - מקור גיבוי 8.5.17 FHD
22סוד האותיות 4 המשך סוד א' 1.5.17 גיבוי מקור FHD
22סוד האותיות 4 המשך סוד א' 1.5.17 גיבוי מקור FHD
סוד האותיות שעור 3 המשך אות א' - 24.4.17 FHD מקור גיבוי
סוד האותיות שעור 3 המשך אות א' - 24.4.17 FHD מקור גיבוי

התחברות

ישיבתנו זוהר הרקיע נפתחה לפני 20 שנים ברשות ר' שמעון יעקב דהן שעמל ועודנו עומל רבות בשנים בעבודת השם ויראת שמים טהורה על מנת להנחיל בעם היהודי את ידע שורשי פנימיות התורה על כל פרטיה והיבטיה על-פי עולם הקבלה החל מפשט הדברים וכלה בהבנתם העמוקה בתוך תורת הסוד תוך שימת דגש רב בהעמקה רבה ועיון רב ע"פ ספריהם וכתביהם של רבותינו הקדושים (האר"-ר' שלום שרעבי זצ"ל) שעל-פיהם יקום דברי זצוק"ל ותלמידו ר' חיים ויטאל זצ"ל וכן הרש"ש הקדוש.