תרומות לארגון

שיעורים אחרונים

המקובל שמעון דהן שליט"א - ליקוטי חכמה - הנקודה הפנימית
המקובל שמעון דהן שליט"א - ליקוטי חכמה - הנקודה הפנימית
פ.במד בר לפי הזוהר 23.5.17
פ.במד בר לפי הזוהר 23.5.17
סוד האותיות שיעור 7 חי FHD
סוד האותיות שיעור 7 חי FHD
סוד האותיות שעור 7 חי FHD
סוד האותיות שעור 7 חי FHD
דעת ותבונה שעור 54 הרב דהן
דעת ותבונה שעור 54 הרב דהן

התחברות

עדכונים

ישיבתנו זוהר הרקיע נפתחה לפני 20 שנים ברשות ר' שמעון יעקב דהן שעמל ועודנו עומל רבות בשנים בעבודת השם ויראת שמים טהורה על מנת להנחיל בעם היהודי את ידע שורשי פנימיות התורה על כל פרטיה והיבטיה על-פי עולם הקבלה החל מפשט הדברים וכלה בהבנתם העמוקה בתוך תורת הסוד תוך שימת דגש רב בהעמקה רבה ועיון רב ע"פ ספריהם וכתביהם של רבותינו הקדושים (האר"-ר' שלום שרעבי זצ"ל) שעל-פיהם יקום דברי זצוק"ל ותלמידו ר' חיים ויטאל זצ"ל וכן הרש"ש הקדוש.